Oljebrännare

Över hela världen är våra brännare kända för sin tillförlitlighet, effektivitet och prestanda. Som ledande inom vår bransch satsar vi mycket på att utveckla nya produkter som uppfyller strängare krav. Denna insats är en pågående process. Oljebrännarnas utgångar baseras på ett värmevärde på 11,86 kWh/kg. För andra typer av gas- och brännarmodeller, studera broschyren för varje brännartyp eller kontakta Bentone. Alla våra brännare är CE-märkta och tillverkas i enlighet med säkerhetsstandarderna EN 267 för oljebrännare. Bentone är ISO-certifierad.

Godkänd brännare för industriella applikationer!
Bentons standard oljebrännare är godkända enligt standard EN 267 tillsammans med traditionella varmvattenberedare med temperaturer upp till 110 °C. Dessutom kan de levereras godkända enligt J/K-direktivet (gäller i EU och länder som överensstämmer med samma standard).

Annex J - Harmonisering av maskindirektivet:
Krav på installation av brännare i industriella tillämpningar.

EN 746-2 - Industriella processbrännare:
Krav på installation av brännare på pannor för bearbetning, raffinering, tillverkning och andra industriella processer.

Annex K - Harmonisering av tryckfartygsdirektivet:
Krav på installation av brännare på pannor, varmvattenberedare och heta oljekedjor med en temperatur över 110 ° C.

Produkter